CD ‘Udite, amanti!’

De nieuwe cd van Serena Jansen

Serena heeft samen met Regina Albanez op theorbe en barokgitaar en Pauline Schenk op klavecimbel de cd “Udite, amanti!”(Luister, geliefden!) opgenomen.
De cd is een bloemlezing van vroegbarokliederen van componisten zoals Monteverdi, Merula, Strozzi, Caccini en Lambert.
Inja Botden begeleidt drie liederen mee op barokcello en als gast zal de tenor Georgi Sztojanov twee duetten met Serena zingen.

Tijdens de opnames. Foto: Joost Dijkerman.

U kunt alvast een fragment beluisteren:

Bestellen
De cd kost € 15 euro. Als hij opgestuurd moet worden komt er € 3 bij, dus € 18.

Maak het bedrag over naar:
A.S. Jansen, Den Haag,
NL69 INGB 0003 0241 11
onder vermelding “CD Serena”.

Geef aan hoeveel cd’s u wil ontvangen.